Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/287/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, Dz. U. z 2014 r. poz. 659) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę powierzenia gminom: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój Widuchowa oraz Stare Czarnowo, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2019 r., zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, wynikających z ustawy o drogach publicznych.

§ 2. Powierzenie zadań następować będzie każdorazowo na podstawie porozumień oraz umów, regulujących zakres powierzonego zadania oraz wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. Porozumienia zawierane z gminami powiatu gryfińskiego, w zakresie drogownictwa, dotyczą przede wszystkim bieżącego i zimowego utrzymania ulic w miastach, jak również pełnienia roli inwestora wiodącego na zadaniach związanych z przebudową chodników. Porozumienia określają w szczególności zakres powierzonego zadania oraz wysokość środków finansowych przekazywanych przez Powiat na jego realizację.

Podjęte w 2010 roku, przez Radę Powiatu w Gryfinie, uchwały w tym zakresie wygasają z dniem 31.12.2014 r. Wraz z uchwałami wygasają również porozumienia dotyczące bieżącego utrzymania ulic w miastach. Celem zapewnienia kontynuacji zarządzania ulicami powiatowymi przez gminy w okresie zimowym, o ile wyrażą nadal wolę, niezbędnym jest, zgodnie z art. 12 ust. 8a ustawy o samorządzie powiatowym, podjęcie stosownej uchwały przez organ stanowiący.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma

data opublikowania: 2014-11-03 13:09:26
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 13:09:26

Strona odwiedzona 355 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.