Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/289/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 858, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; Dz. U. z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; Dz. U z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650; Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290. poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811 i poz. 1146.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż pomimo różnych tendencji mających wpływ na strukturę oświatową, w tym m.in. demograficznych, oferta edukacyjna Powiatu Gryfińskiego dla dzieci i młodzieży - w zakresie szkolnictwa specjalnego oraz ponadgimnazjalnego - nie zmniejszyła się.

W związku z tym, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-11-03 13:19:04
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 13:19:04

Strona odwiedzona 499 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.