Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/290/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie realizacji projektu pn. "Health education for life" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się wolę realizacji projektu pn. "Health education for life" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk".
 2. Dofinansowanie o łącznej wartości nieprzekraczającej 131 835,00 Euro zostanie przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu Erasmus+ na zasadach określonych w zawartej z tą Fundacją umowie.
 3. Projekt określony w ust. 1 realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Health education for life" został złożony w ramach konkursu projektów programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk".

Czas realizacji projektu został ustalony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Projekt w całości finansowany ze środków programu Erasmus+. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa przekaże przyznane środki finansowe na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2014-11-03 13:19:04
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 13:19:04

Strona odwiedzona 404 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.