Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/291/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gryfino w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury "Budowa pomnika Matki Polki Sybiraczki" w Gryfinie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Inicjatywa budowy pomnika poświęconego pamięci Matek, które stanowiły opokę i nadzieję rodzin zesłanych na Syberię po 17 września 1939 r. zainicjowana została przez pana Antoniego Raka - prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków w Gryfinie.

Gmina Gryfino w uchwale Nr XLVIII/422/14 z dnia 15 września 2014 r. wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika. Pomnik został umiejscowiony na cmentarzu komunalnym w Gryfinie, na działce 163/1 stanowiącej własność Gminy Gryfino. Pełna ekspresji figura matki z dwojgiem dzieci jest doskonałą ilustracją tych wydarzeń.

Wykonanie rzeźby wraz z jej posadowieniem zostało oszacowane na kwotę 23 000 zł. Koszty realizacji przedsięwzięcia zostaną pokryte ze środków osób prywatnych oraz środków publicznych, jeżeli takie zostaną pozyskane. W zamyśle pomysłodawcy, pomnik Matki Polki Sybiraczki ma przyczyniać się do upowszechniania historii naszego narodu wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Pragnąc włączyć się do realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Gryfino w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury "Budowa pomnika Matki Polki Sybiraczki" w Gryfinie. Środki finansowe pochodzą z budżetu powiatu - dział 921, rozdział 92195 § 2710.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2014-11-03 13:27:32
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 13:27:32

Strona odwiedzona 442 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.