Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/292/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 a, art. 35 a ust. 2 pkt 1 i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243, poz. 1244, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz.1456, Dz. U. 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2014 r. na zadanie:

 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę - 7 000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadanie:

 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę - 7 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Z uwagi na rezygnację Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy" z Chojny z imprezy pn. "Przy wigilijnym stole" na ktore zabezpieczono kwotę 500,00 zł oraz niewykorzystanie dofinansowania w wyznaczonym terminie przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Chojny, na wycieczkę turystyczną do Bydgoszczy i okolic w wysokości 6 500,00 zł. Zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty 7 000,00 na zadanie na które jest największe zainteresowanie a co za tym idzie najwięcej złożonych wniosków tj. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powyższa kwota pozwoli udzielić dofinansowania kolejnym oczekującym.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka

data opublikowania: 2014-11-03 13:27:32
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 13:27:32

Strona odwiedzona 452 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.