Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 6/2010 z dnia 2010-12-16

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Joannie Mendrygał, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z siedzibą przy ul. Łużyckiej 91, do składania oświadczeń woli, w tym do:
  1. podpisania umowy partnerskiej z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, na realizację projektu pn. "Szkoła i rzemiosło dla ucznia - modernizacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych w powiecie gryfińskim";
  2. wystąpienia jako partner z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o dofinansowanie ze Śródków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Szkoła i rzemiosło dla ucznia - modernizacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych w powiecie gryfińskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 (konkurs zamknięty nr 2/9.2/10);
  3. zwarcia jako partner umowy o dofinansowanie projektu,
  4. dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem ww. projektu.
 2. W ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 można zawierać porozumienia do wysokości środków zapisanych w budżecie jednostki.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa, ustania stosunku pracy bądź z końcem realizacji projektu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie złoży wniosek (jako partner Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła i rzemiosło dla ucznia - modernizacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych w powiecie gryfińskim".

Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych, którzy są zagrożeni bezrobociem. Celem ogólnym projektu jest poprawa sytuacji absolwentów poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez pracodawców oraz wsparcie szkół w procesie modernizacji i dostosowywania programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

W związku z powyższym, istnieje konieczność udzielenie dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją ww. projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-12-21 08:30:02
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-21 08:30:02

Strona odwiedzona 591 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.