Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 7/2010 z dnia 2010-12-23

w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście do składania oświadczeń woli

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się łącznie Starostę Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego oraz Wicestarostę Pana Jerzego Milera do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu - jednorazowo do kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego odwołania albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 123/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją zadań powiatu do wysokości 5000 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

W związku z potrzebą usprawnienia i bieżącego wykonywania zadań Zarządu wynikających z ustaw proponuje się udzielenie upoważnienia łącznego Staroście Gryfińskiemu i Wicestaroście do składania oświadczeń woli do kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) jednorazowo.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142 z późn. zm.) zarząd powiatu może upoważnić pracowników starostwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

data opublikowania: 2010-12-27 13:10:49
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-27 13:10:49

Strona odwiedzona 504 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.