Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 12/2010 z dnia 2010-12-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 37 049,18 zł
z tytułu realizacji zadań własnych
dział 600-Transport i łączność - 37 049,18 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 37 049,18 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 189 730,64 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych

 2. dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 2 679,00 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 2 679,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 37 049,18 zł
  rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 37 049,18 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 22 909,23 zł
  rozdział 75861- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - 22 909,23 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 29 000,00 zł
  rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 9 100,00 zł
  rozdział 80130- Szkoły zawodowe - 19 900,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 24 540,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 24 540,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 26 893,68 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 26 143,02 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 750,66 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 44 553,55 zł
  rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne - 8 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 36 553,55 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 710-Działalność usługowa - 2 100,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 2 100,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6,00 zł
  rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6,00 zł

 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 152 681,46 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych

 4. dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 2 679,00 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 2 679,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 22 909,23 zł
  rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - 22 909,23 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 29 000,00 zł
  rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 9 100,00 zł
  rozdział 80130- Szkoły zawodowe - 19 900,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 24 540,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 24 540,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 26 893,68 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 26 143,02 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 750,66 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 44 553,55 zł
  rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne - 8 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 36 553,55 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 710-Działalność usługowa - 2 100,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 2 100,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6,00 zł
  rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 809/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 818/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 825/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 834/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 839/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 850/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 852/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 853/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 857/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 864/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 866/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 869/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 870/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 874/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 875/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.11.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 870/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 880/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 883/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 3/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 11/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak:ZD.AD.0716-96/10, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 20 000,00 zł (umowa w Gminą Chojna w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1423Z Boguszczyn-Jelenin-Narost, w miejscowości Jelenin) przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak:ZD.AD.0716-101/10, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 17 049,18 zł (umowa w Gminą Chojna w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej w miejscowości Brwice), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 3. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o 36 553,55 zł. Kwotę zwiększenia stanową środki na wykonanie robót izolacyjnych tarasu i wykonanie udrożnienia rurociągu na terenie SOSW i WPOW w Chojnie.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o 22 909,23 zł. Zmiany dotyczą projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach programu RPO WZ.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 37 000,00 zł w celu dostosowania planu wydatków jednostki do rzeczywistych potrzeb.
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 24 540,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią środki na wypłatę nagród dla pracowników.
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 26 143,02 zł (z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników) oraz zmian w planie wydatków związanych z projektem "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" o 750,66 zł.
 8. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o 2 679,00 zł. Zmiany dotyczą projektu "Przedsiębiorca to mój zawód".
 9. Wnioskiem Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na realizację zadań zleconych o 6,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
 10. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na realizację zadań zleconych o 2 100,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią środki na zakup materiałów biurowych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-12-27 13:51:08
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-27 13:51:08

Strona odwiedzona 476 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.