Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

5 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 14/2010 z dnia 2010-12-30

w sprawie określenia zasad przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna tartacznego i stosowego pozyskanego przy budowie drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń - Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży drewna:

 1. Przeznacza się do sprzedaży następujące ilości drewna, wg poniższych cen wywoławczych:
  1. 44,26 m3 drewno tartacznego - w tym: iglaste (sosna) w ilości 30,09 m3 oraz liściaste (dąb, topola, olcha i brzoza) w ilości 14,17 m3. Cena wywoławcza łącznie: 11.000,00 zł netto.
  2. 24,8 m3 drewno średniowymiarowego (stosowego) - w tym: brzoza w ilości 21,7 m3 oraz sosna w ilości 3,1 m3. Cena wywoławcza łącznie: 5.000,00 zł netto.
 2. Warunkiem udziału w aukcji jest przedstawienie wraz z ofertą potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości: dla drewna tartacznego - 1.100,00 złotych (jeden tysiąc sto zł), dla drewna stosowego - 500,00 ( pięćset złotych).
 3. Wadium wnosi się w pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino: konto nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 .
 4. Stawienie się jednego oferenta na aukcji powoduje, iż oferent ten wygrywa aukcję bez konieczności przeprowadzenia licytacji. Sprzedaż drewna odbywa się po cenie wskazanej w ofercie, lecz nie niższej niż po cenie wywoławczej.
 5. Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta na zasadach licytacji, na korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za dany asortyment drewno.
 6. Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, a następnie przyjmuje postąpienia oferentów nie niższe niż 100 zł netto. Licytację wygrywa ten oferent, który zaoferował najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.
 7. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący na dzień aukcji.
 8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet należności za zakupione drewno.
 9. Wniesione wadium przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone.
 10. W przypadku gdy oferent, który wygrał aukcję uchyli się od podpisania umowy, wniesione wadium przechodzi na rzecz Powiatu Gryfińskiego a umowa zostanie zawarta z oferentem, który zgłosił jedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.
 11. Aukcja odbędzie się w dniu 11 stycznia 2011r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4; sala posiedzeń I piętro.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Dla pozyskanego drewno w ramach inwestycji realizowanej w ramach RPO WZ zostało wybrakowane i wycenione przez osobę uprawnioną - Pana Tomasza Lubowickiego - Leśniczego Leśnictwa Borzym ustalono zasady sprzedaży.
Łączna ilość drewna wynosi 69,09 m3 w tym drewno tartaczne 44,26 m3 i drewno stosowe 24,80 m3. Łączna wartość drewna została oszacowana na kwotę 19.390,45 zł brutto, w tym: wartość drewna tartacznego 13.361,94 zł i wartość drewna stosowego 6.028,51 zł.

data opublikowania: 2011-01-13 11:58:32
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-13 11:58:32

Strona odwiedzona 597 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.