Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

5 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 17/2010 z dnia 2010-12-30

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 759/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 773/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 792/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 810/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 833/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 854/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 871/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 884/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.11.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 3/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 20 395,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
   • w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 15 800,00 zł, zmniejszenie dochodów w listopadzie,
   • w rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców kwota 4 595,00 zł, zmniejszenie dochodów w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 4 552,70 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 42,30 zł (zmniejszenie transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 15 800,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu).
 2. Uchwałą Nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 2 889,10 zł (zmniejszenie transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 42,30 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 68,60 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 3 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 3. Uchwałą Nr 11/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 175 193,00 zł:
   • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej- kwota 64 244,00 zł, zwiększenie dochodów w grudniu,
   • dotacja celowa z Gminy Gryfino na zadania w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 100 000,00 zł, zwiększenie dochodów w grudniu,
   • część oświatowa subwencji- kwota 7 513,00 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie,
   • odsetki od pożyczek udzielonych przez Powiat ? kwota 3 436,00 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 830 000,00 zł (RPO - Projekt: ?Budowa drogi Bartkowo-Gajki?), zmniejszenie dochodów w kwietniu,
  • zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 015 949,00 zł (zmniejszenie dochodów od stycznia do listopada po 85 000,00 zł i w grudniu o 80 949,00 zł),
  • zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 2 500,00 zł (zwiększenie dochodów w grudniu),
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 65 751,42 zł (zwiększenie dochodów w grudniu),
  • zwiększa się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 1 200,00 zł (zwiększenie dochodów w grudniu),
  • zwiększa się plan dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 5 909,84 zł (zwiększenie dochodów w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwo Powiatowego w Gryfinie o 1 695 296,00 zł (zmniejszenie transzy w październiku o 1 534 290,54 zł i w listopadzie o 161 005,46 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 65 571,42 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 1 200,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 5 909,84 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 27 040,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 4. Uchwałą Nr 12/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 37 049,18 zł (dotacje celowe z Gminy Chojna na zadania w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe-zwiększenie dochodów w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 14 139,95 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 22 909,23 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Uchwałą Nr 16/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 37 614,44 zł (dotacje celowe z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe-zwiększenie dochodów w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 37 614,44 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 35 367,45 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w listopadzie.
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 116 410,86 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w listopadzie.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 70 916,39 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w czerwcu.
 9. Zwiększa się transzę w grudniu o 1 300,00 zł dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w sierpniu.
 10. Zwiększa się transzę w grudniu o 4,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w marcu.
 11. Zwiększa się transzę w grudniu o 183 647,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz od maja do listopada.
 12. Zwiększa się transzę w grudniu o 1 781 691,03 zł dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w listopadzie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-01-13 11:58:32
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-13 11:58:32

Strona odwiedzona 481 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.