Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 41/2011 z dnia 2011-03-10

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji pn. "Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2009 - 2012"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203 poz. 1351, Nr 28 poz. 145) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt aktualizacji pn. "Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2009 - 2012".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pismem znak: BMK.7610-3/1/10-11 z dnia 11.02.2011 r. (data wpływu do Starostwa) wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie przez organ wykonawczy powiatu projektu aktualizacji pn. "Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2009 - 2012".

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa opracowywane są plany gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami opiniuje zarząd powiatu.

Opiniowany plan został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i jest zgodny z obowiązującymi planami gospodarki odpadami wyższego szczebla tj.: krajowym, wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami.

Opisane w opracowaniu zagadnienia obejmują problematykę gospodarki odpadami, obejmującą wytwarzanie, selektywne gromadzenie, odzysk i unieszkodliwianie powstających odpadów.

Ponadto w opracowaniu określono harmonogram realizacji przedsięwzięć ze wskazaniem kierunków i hierarchii działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Z uwagi na powyższe należało pozytywnie zaopiniować przedmiotowy projekt.

data opublikowania: 2011-03-10 11:28:08
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-10 11:28:08

Strona odwiedzona 423 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.