Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 46/2011 z dnia 2011-03-17

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zdań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku z "Programem współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011", Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, w składzie:

 1. Przewodnicząca: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 2. Sekretarz: Kinga Koeller - inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 3. Członkowie:
  Roman Rataj - przedstawiciel Zarządu Powiatu,
  Jan Gładkow - przedstawiciel Zarządu Powiatu,
  Maciej Puzik - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  Arkadiusz Durma - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XI załącznika do uchwały Nr XLV/397/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała określa skład Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie:

 1. ochrony i promocji zdrowia,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczna zgłoszonych ofert, a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu.

data opublikowania: 2011-03-21 10:18:50
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-21 10:18:50

Strona odwiedzona 516 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.