Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

16 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 47/2011 z dnia 2011-03-24

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej.

Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie geodezyjnym 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej z następującymi uwagami:

 1. Wymienione w treści projektu planu "ścieki sanitarne" należy zastąpić odpowiednią nazwą dostosowaną do danego rodzaju ścieków zgodnie z ustawą Prawo wodne tj. "ścieki bytowe", "ścieki komunalne" lub "ścieki przemysłowe" (§ 10 ust.2).
 2. W § 10 ust. 3 pkt 2 i 3 projektu planu proponuje się dopisać: "(...) na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych i wpro-wadzania wód opadowych".
 3. Brak jest stwierdzenia, czy na obszarze objętym planem występują lub nie występują szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
 4. Nie jest jednoznacznie określone, co rozumie się pod pojęciem "rzemiosło nieuciążliwe". Wskazane jest określenie jego definicji z podaniem przepisu prawnego.
 5. Proponuje się dopisać: "Przewidywana działalność np. usługowa, bazowo-składowa nie może stanowić uciążliwości dla środowiska, w stopniu powodującym zagrożenie zdrowia ludzi lub zniszczenia środowiska".
 6. Proponuje się dopisać punkt dotyczący gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych przepisami odrębnymi".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj
 6. data opublikowania: 2011-03-28 09:01:17
  data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 09:01:17

  Strona odwiedzona 516 razy
  Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
  Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.