Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

16 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 48/2011 z dnia 2011-03-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13 512,00 zł z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8 022,00 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8 022,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 2 240,00 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2 240,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 750,00 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 750,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 500,00 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 2 500,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13 512,00 zł z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8 022,00 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8 022,00 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 2 990,00 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 2 990,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 500,00 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 2 500,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:
- uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.3037.2.2011.MK z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2011 rok, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 2 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków: - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 1 500,00 zł, - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wybitne nauki w roku szkolnym 2010/2011.
 2. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 750,00 zł, z przeznaczeniem na stypendium dla wychowanka z grupy usamodzielnienia. W grudniu 2010 r. jednostka otrzymała darowiznę na ten cel z Fundacji Przyjaciółka, środki zostały przekazane na konto budżetu dnia 17.12.2010 r.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 8 022,00 zł. Zmiany związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dozorcy (dozór nieruchomości w Baniach przy ul. Baniewickiej 2).
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 2 240,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wychowania fizycznego na basenie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-03-28 09:04:07
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 09:04:07

Strona odwiedzona 479 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.