Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 51/2011 z dnia 2011-03-31

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 247 ust.1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13 457,00 zł


  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 600-Transport i łączność - 1 200,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 200,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 750-Administracja publiczna - 12 257,00 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 12 257,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13 457,00 zł


  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 600-Transport i łączność - 1 200,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 200,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 750-Administracja publiczna - 12 257,00 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 12 257,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej

Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak: ZD.3037.06.2011.AD z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2011 rok. Zwiększa się o 1 200,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na wykonanie szacunku brakarskiego i wyceny drewna na odcinku drogi Bartkowo-Gajki), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie o 12 257,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-04 08:51:19
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 08:51:19

Strona odwiedzona 482 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.