Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 52/2011 z dnia 2011-03-31

w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 90 097,29 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lutym),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 27 805,89 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 4 291,40 zł (zwiększenie transzy w kwietniu).
 2. Uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 490,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lutym),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 1 500,00 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 1 000,00 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 2 240,00 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 750,00 zł (zwiększenie transzy w marcu).
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w marcu o 146 524,44 zł, w kwietniu o 83 335,80 zł, w maju, czerwcu i lipcu po 98 000,00 zł, w sierpniu o 93 000,00 zł i we wrześniu o 18 581,76 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w październiku i listopadzie po 212 000,00 zł i w grudniu o 211 442,00 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększonymi płatnościami na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 4. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w marcu o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu oleju opałowego, za media oraz na częściowy odpis na ZFŚS. Jednocześnie zmniejsza się transze w kwietniu, maju i czerwcu po 5 000,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w marcu o 20 000,00 zł (bieżąca działalność jednostki), w kwietniu o 510 000,00 zł i październiku o 120 519,30 zł (kwoty dotyczą projektu POKL "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", planowano otrzymanie środków w maju i czerwcu). Jednocześnie zmniejsza się transze w maju o 550 000,30 zł i w czerwcu o 100 519,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze w marcu, kwietniu i maju po 60 000,00 zł (odpis na ZFŚS), jednocześnie zmniejsza się transze w czerwcu, lipcu i sierpniu po 60 000,00 zł.
 7. Dokonuje się zmian w harmonogramie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem transzy w lutym o 14 817,00 zł zwiększa się transze w marcu o 9 153,00 zł i w kwietniu o 5 664,00 zł.
 8. Dokonuje się zmian w harmonogramie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem transzy w lutym o 188 334,00 zł zwiększa się transze w marcu o 142 166,00 zł i w kwietniu o 46 168,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-04 09:10:25
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 09:10:25

Strona odwiedzona 475 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.