Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

19 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 58/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. "b" ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. nr 32 poz. 159) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Nie uzgadnia się przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie geodezyjnym 3 miasta Gryfino - rejon ul. Łużyckiej w Gryfinie, gdyż:

 1. brak uwzględnienia w planie decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla terenu działki nr 75/8 z obrębu 5 m. Gryfino (budowa obiektu handlowo - usługowego z parkingiem) i ustalenie funkcji oznaczonej symbolem G5-64.U.21, G5-64.US.31 ze strefą z zakazem zabudowy (obowiązującą do czasu przebudowy lub likwidacji linii elektroenergetycznej 15 kV),
 2. brak uwzględnienia w planie decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla terenu działek nr 75/2 i 75/3 z obrębu 5 m. Gryfino (budowa budynku hotelowo - gastronomicznego lub dwóch budynków jednorodzinnych mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową) i ustalenie funkcji oznaczonej symbolem G5-64.U.22, G5-64.KP.25, G5-64.KDD.9, ze strefą z zakazem zabudowy (obowiązującą do czasu przebudowy lub likwidacji linii elektroenergetycznej 15 kV),
 3. brak uwzględnienia w planie decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla terenu działek nr 75/9 i 75/10 z obrębu 5 m. Gryfino (budowa dwóch budynków jednorodzinnych mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo-garażową) i ustalenie funkcji G5-64.US.32,
 4. brak uwzględnienia w planie decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla terenu działek nr 75/11 i 75/12 z obrębu 5 m. Gryfino (budowa dwóch budynków jednorodzinnych mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową) ) i ustalenie funkcji G5-64.US.32,
 5. brak uwzględnienia w planie przeznaczenia działki nr 75/13 na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych) i ustalenie funkcji G5-64.US.32,
 6. brak uwzględnienia w planie aktualnego i planowanego sposobu użytkowania działek nr 77/5 i 77/6 z obrębu 5 m. Gryfino (usługi oświaty wraz z dodatkową funkcją mieszkalną obiekty Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, poszerzona o usługi administracji - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie) i ustalenie funkcji G5-64.US.32,
 7. zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie gospodarki nieruchomościami. Stosownie natomiast do art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), organy działające za jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Ustalenie proponowanego przeznaczenia na przedmiotowych nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego uniemożliwi racjonalne zagospodarowanie gruntów w celu realizacji nałożonych na powiat zadań,
 8. bez uzgodnienia ustalono przebieg drogi G5.64.KDW.12, o którą powiat nie wnioskował - budowa dróg jest zadaniem powiatu i w tym zakresie nie zgłaszano potrzeby budowy drogi na wyznaczonym terenie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2011-04-15 14:43:49
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-15 14:43:49

Strona odwiedzona 505 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.