Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 62/2011 z dnia 2011-04-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 153 504,80 zł

 2. z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 600-Transport i łączność - 4 270,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 270,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 67 534,80 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 534,80 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 3 000,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 63 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 81 700,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 65 700,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16 000,00 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 153 504,80 zł

 4. z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 600-Transport i łączność - 4 270,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 270,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 67 534,80 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 66 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 534,80 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 81 700,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 65 700,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak: ZD.3037.10.2011.AD z 08.04.2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 4 270,00 zł (umowa o dzieło w zakresie wykonania sprawozdania z badań archeologicznych przy budowie drogi na odc.: Bartkowo-Gajki), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków o 1 534,80 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika. Środki pochodzą z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 3. 3Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków na zakup oleju opałowego. Zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków jednostki o 65 700,00 zł.
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, znak: EK.3037.3.2011.ELB z dnia 15.04.2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o 79 000,00 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w marcu poniósł wydatki w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przenosząc środki z rozdziału 80130-Szkoły zawodowe - Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie, z dnia 10.03.2011 r., dlatego zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 3 000,00 zł).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-26 13:41:24
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-26 13:41:24

Strona odwiedzona 424 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.