Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 63/2011 z dnia 2011-04-21

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2011r.

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407, zm. Dz. U. Nr 226 poz.1477, Nr 238 poz.1578, Nr 254 poz. 1700) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2010r Nr 234, poz. 1536) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2011 r.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu w Gryfinie może ogłosić otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Komunikat ukaże się, na stronie internetowej powiatu gryfińskiego, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W dniu 29 października 2010 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XLV/397/2010 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2011.

Zlecone zadania pozwolą na objęcie rehabilitacją zawodową i społeczną dziesięć osób niepełnosprawnych. W związku z tym podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-26 13:44:40
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-26 13:44:40

Strona odwiedzona 437 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.