Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

21 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 64/2011 z dnia 2011-04-28

w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 21 243,25 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lutym),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 21 243,25 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 190 410,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu).
 2. Uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 177 571,40 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 3 735,76 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 2 653,46 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 340 896,02 zł (zwiększenie transzy w kwietniu o 20 178,00 zł, w maju o 39 025,67 zł, w czerwcu o 29 809,00 zł, w lipcu o 109 000,00 zł, we wrześniu o 27 405,75 zł, w październiku o 47 000,00 zł i w grudniu o 68 477,60 zł).
 3. Uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 146 234,80 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lutym),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 21 534,80 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 17 000,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 12 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 81 700,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu o 5 000,00 zł, w maju o 50 000,00 zł, we wrześniu o 16 700,00 zł i w październiku o 10 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 14 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 30 000,00 zł (z przeznaczeniem na częściowy odpis na ZFŚS), przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu.
 5. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za media. Jednocześnie zmniejsza się transze w lipcu o 10 000,00 zł i w sierpniu o 5 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze w kwietniu o 43 000,00 zł i w maju o 40 000,00 zł (z przeznaczeniem na częściowy odpis na ZFŚS). Jednocześnie zmniejsza się transze w lipcu o 33 000,00 zł, w sierpniu o 40 000,00 zł i w październiku o 10 000,00 zł.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 20 000,00 zł (częściowy odpis na ZFŚS), jednocześnie zmniejsza się transze w lipcu i sierpniu po 10 000,00 zł.
 8. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 54 565,00 zł (częściowy odpis na ZFŚS), jednocześnie zmniejsza się niewykorzystaną transzę w marcu o 31 065,00 zł i transze w maju o 2 000,00 zł, czerwcu o 5 000,00 zł, w lipcu i sierpniu po 6 000,00 zł, we wrześniu o 3 000,00 zł i w październiku o 1 500,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-28 14:56:15
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-28 14:56:15

Strona odwiedzona 530 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.