Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

22 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 67/2011 z dnia 2011-05-05

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2011r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Nr 63/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2011r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w składzie:

 • Przewodniczący: Marianna Kołodziejska-Nowicka -dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Sekretarz: Monika Jakimczyk - referent ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Gryfinie
 • Członkowie:
  1. Jan Podleśny - Członek Zarządu Powiatu
  2. Alina Leończyk - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach
  3. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most" w Nowym Czarnowie

§ 2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała określa skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w roku 2011 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno-formalna zgłoszonych ofert, a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-05-09 10:22:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-05-09 10:22:37

Strona odwiedzona 564 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.