Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

23 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 68/2011 z dnia 2011-05-12

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, regulaminu komisji konkursowej i powołania jej składu

Na podstawie art. 11 ust.1, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458) w związku z art. 112 ust.7 art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 201, poz.1455), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie,
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie zostanie zamieszczone: na stronie BIP Powiatu Gryfińskiego w siedzibie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, w siedzibie PCPR oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Starosta Gryfiński
 2. Przedstawiciel podmiotu prowadzącego (w rozumieniu § 2 pkt 7 w/w rozporządzenia)
 3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 4. Skarbnik Powiatu
 5. Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 3. Zatwierdza się regulamin Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan GładkowUZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała ma na celu wyłonienie w drodze konkursu, Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. W chwili obecnej Placówką kieruje Pani Róża Kozieł, która została powołana Uchwałą Zarządu Powiatu nr 546/2009 z dnia 2009.01.08 na pełniącą obowiązki Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie do czasu rozstrzygnięcia konkursu. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury konkursowej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 534 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.