Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

23 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 69/2011 z dnia 2011-05-12

w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 32 ust 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) w związku z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań samorządu powiatowego wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powołuje się zespół koordynujący w składzie:

 1. Jarosław Witeńko - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - przewodniczący,
 2. Elżbieta Lorenowicz-Bień - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - zastępca przewodniczącego,
 3. Teresa Gólcz - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - członek,
 4. Anna Tyszkiewicz - "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. w Gryfinie - członek,
 5. Beata Frąckiewicz - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie - członek,
 6. Aneta Krajniak - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - członek.

§ 2. Zadaniem zespołu jest realizacja Programu poprzez:

 • opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, oszacowanie potrzeb ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej,
 • realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu.

§ 3. Lokalny program ochrony zdrowia psychicznego zostanie przedłożony Radzie Powiatu w Gryfinie w celu jego przyjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman Rataj

data opublikowania: 1970-01-01 01:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2011-05-13 12:50:05

Strona odwiedzona 930 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.