Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 70/2011 z dnia 2011-05-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 16 830,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 750-Administracja publiczna - 2 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 2 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 4 587,40 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 175,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 4 412,40 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 10 242,87 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3 145,66 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 7 097,21 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 16 830,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 758-Różne rozliczenia - 9 097,21 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 9 097,21 zł.
  dział 801-Oświata i wychowanie - 4 587,40 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 175,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 4 412,40 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 145,66 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3 145,66 zł

§ 2. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków o 4 412,40 zł, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników. Środki pochodzą z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 2. Informacją od Zastępcy Głównego Księgowego o zwiększeniu zaplanowanych wydatków na opłaty bankowe za prowadzenie rachunków w banku PKO BP w I kwartale 2011 r. Zwiększa się plan wydatków na koszty i prowizje bankowe z rezerwy ogólnej o 2 000,00 zł.
 3. Wnioskiem dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 3 145,66 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 7 097,21 zł, z przeznaczeniem na zakup energii. (Środki na regulowanie opłat za media z tytułu otrzymywanych not księgowych wystawianych przez WPO-W w Chojnie za wychowanków mieszkających w mieszkaniach chronionych.)
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się o 175,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenie spotkań polsko-niemieckich w ramach programu "Nauka bez granic"), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-05-20 14:36:11
data ostatniej aktualizacji: 2011-05-20 14:36:11

Strona odwiedzona 380 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.