Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

26 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 82/2011 z dnia 2011-06-02

w sprawie zatrudnienia Pani Róży Kozieł na stanowisku Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 112 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427 ). Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatrudnia się Panią Różę Kozieł z dniem 01 czerwca 2011r. na stanowisku Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

§ 2. Warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie o pracę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2011 r.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2011r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. Wymogi formalne i merytoryczne spełniła Pani Róża Kozieł w związku z powyższym Komisja Konkursowa zarekomendowała w/w osobę Zarządowi Powiatu. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

data opublikowania: 2011-06-03 13:21:40
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-03 13:21:40

Strona odwiedzona 474 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.