Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

27 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 89/2011 z dnia 2011-06-09

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - Pani Joannie Mendrygał, do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 2. W ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, można zawierać umowy, porozumienia partnerskie do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa, ustania stosunku pracy bądź z końcem realizacji projektu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie aplikuje na zasadzie partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, o dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy". Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr ze Szczecina.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych. Jego celem jest poprawa sytuacji absolwentów poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez pracodawców, a także wspieranie szkół w opracowaniu i wdrożeniu programów rozwojowych uwzględniających wymagania lokalnych rynków pracy.

W związku z powyższym, istnieje konieczność udzielenie dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-06-10 11:51:07
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-10 11:51:07

Strona odwiedzona 547 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.