Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 92/2011 z dnia 2011-06-16

w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia stawki czynszu na najem pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 25b w związku z art.23 ust 1 pkt 7a, art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie formy przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń biurowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie:

 1. pomieszczenie biurowe nr 3.8. o powierzchni użytkowej 24,84m2,
 2. pomieszczenie biurowe nr 3.9. o powierzchni użytkowej 34,91m2,
 3. części wspólne /korytarze, toalety/ o powierzchni użytkowej 7,33m2.

§ 2.

 1. 1. Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych w wysokości 8,00 zł netto.
 2. 2. Czynsz najmu zostanie powiększony o opłaty związane z najmowanym pomieszczeniem, w szczególności o podatek VAT, energię elektryczną, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ogrzewania, ochrony obiektu oraz innych kosztów utrzymania obiektu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Obciążenie nastąpi na podstawie rzeczywistych kosztów, zgodnie z fakturami VAT Wynajmującego, wystawionymi na podstawie rachunków usługodawców.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego internatu oznaczona numerem działki 272 położona w obrębie 3, miasta Chojna, przy ul.Dworcowej 1 stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Z wnioskami o wynajęcie, dwóch pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej 24,84m2 oraz 34,91m2, znajdujących się w powyższym budynku wystąpiła Pani Aneta Kurczewska - Cieślak (z przeznaczeniem na prowadzenie centrum szkoleniowo ? doradczego) oraz Pani Elżbieta Stypczyńska (z przeznaczeniem na prowadzenie multimedialnej szkoły językowej).

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. wydzierżawienie, wynajęcie nieruchomości lub jej części na okres nie przekraczający trzech lat, w przypadku złożenia wniosków przez więcej niż jeden podmiot następuje w drodze przetargu, który przeprowadza się w formie: przetargu ustnego nieograniczonego, pisemnego nieograniczonego, pisemnego ograniczonego.

Lokale biurowe mieszczące się w budynku przy ul.Dworcowej wynajmowane były dotychczas przy zastosowaniu stawki 8,00zł netto/m2.

Z uwagi na wysoki standard w/w pomieszczeń, zasadnym jest ustalenie stawki wywoławczej najmu czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych w wysokości wyższej od dotychczas stosowanych stawek.

data opublikowania: 2011-06-20 12:57:44
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-20 12:57:44

Strona odwiedzona 619 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.