Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

30 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 95/2011 z dnia 2011-06-27

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. "b" ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. nr 32 poz. 159) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie geodezyjnym 3 miasta Gryfino - rejon ul. Łużyckiej w Gryfinie, z następującymi uwagami:

 1. wnosi się o uwzględnienie w planie aktualnego i planowanego sposobu użytkowania działek nr 77/5 i 77/6 z obrębu 5 m. Gryfino (usługi oświaty wraz z dodatkową funkcją mieszkalną - obiekty Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, poszerzone o usługi administracji - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie) - na terenie funkcji G5- 64.US.32,
 2. należy wykreślić przebieg drogi G5.64.KDD.19 (w części opisowej G5.64.KDD 9) na działce nr 75/2, o którą powiat nie wnioskował, gdyż bez uzgodnienia ustalono jej przebieg - budowa dróg jest zadaniem powiatu i w tym zakresie nie zgłaszano potrzeby budowy drogi na wyznaczonym terenie,
 3. wnosi się o pozostawienie dotychczasowych linii podziału na działkach nr: 75/2, 75/3, 75/4, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 77/5, 77/6 oraz zachowania przeznaczenia działek zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy nr: 159/09, 13/09, 12/09, 11/09, 10/09, 9-1/09/10, 9/09, 50/10.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2011-06-27 15:12:40
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-27 15:12:40

Strona odwiedzona 454 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.