Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

34 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 108/2011 z dnia 2011-07-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 34 442,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 710-Działalność usługowa - 34 442,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 34 442,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 8 442,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 710-Działalność usługowa - 8 442,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 8 442,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 116 720,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 5 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 52 519,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 52 519,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 21 356,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 21 356,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 500,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 710-Działalność usługowa - 34 442,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 34 442,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 903,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 903,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 90 720,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 5 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 52 519,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 52 519,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 21 356,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 21 356,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 500,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 710-Działalność usługowa - 8 442,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 8 442,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 903,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 903,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  3) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  4) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
  5) w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 369/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym została zwiększona Powiatowi dotacja w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 369/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Powiatowi w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, zmniejszono dotację w § 6410-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 8 442,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
 3. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 2 903,00 zł. Zmniejsza się paragrafy 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1,00 zł, 4050-Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o 1 902,00 zł oraz 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 1 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w związku z obowiązkiem wypłacenia należności dla funkcjonariusza przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, plan wydatków jednostki o 52 519,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy z tytułu zwolnień i odprawy emerytalne.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegającemu zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 21 356,00 zł. Kwotę zwiększenia stanowią środki na naprawę sprzętu medycznego (respiratora i aparatu RTG).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-07-28 15:13:02
data ostatniej aktualizacji: 2011-07-28 15:13:02

Strona odwiedzona 547 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.