Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

34 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 110/2011 z dnia 2011-07-28

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 14, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1244, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Pani Teresie Narzekalak na 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie o systemie oświaty, kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu lub przedłuża się powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej placówki oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.
Po uzyskaniu wymaganych opinii, w związku z dotychczasowym sumiennym wypełnianiem obowiązków uzasadnione jest przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Pani Teresie Narzekalak na kolejne 5 lat szkolnych.

data opublikowania: 2011-07-28 15:17:20
data ostatniej aktualizacji: 2011-07-28 15:17:20

Strona odwiedzona 468 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.