Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

37 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 122/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1726) oraz § 2. Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr V/33/2011 z dnia 14.04.2011w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadania:

 • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę 6.200,00zł
 • Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 6.691,00zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:

 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej o kwotę 12.891,00zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
 • Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
 • Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
 • Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
 • Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow


UZASADNIENIE

W związku z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 28.07.2011r. zawierającym prośbę o przesunięcie między zadaniami środków finansowych przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osoby niepełnosprawne. W tym celu należy dokonać przesunięć między zadaniami w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

data opublikowania: 2011-08-30 13:33:22
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-30 13:33:22

Strona odwiedzona 562 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.