Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

37 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 123/2011 z dnia 2011-08-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 598,58 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 3 598,58 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 598,58 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 240 654,32 zł

 2. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 193 655,74 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 193 655,74 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 3 598,58 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 598,58 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 43 400,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 38 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 5 400,00 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 237 055,74 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 193 655,74 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 193 655,74 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 43 400,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 38 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 5 400,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 3 598,58 zł, w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe plan wydatków inwestycyjnych o 189 655,74 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących. Kwotę zwiększenia stanowią środki na przebudowę drogi Lubanowo-Babinek.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe plan wydatków inwestycyjnych o 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących. Kwotę zwiększenia stanowią środki na dotację dla Gminy Banie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1376Z z drogą gminną w m. Górnowo", zgodnie z umową w sprawie wspólnego wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót drogowych w m. Górnowo.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o 5 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora mieszkań chronionych.
 5. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności w miesiącach styczeń-lipiec), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii (zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodę).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-08-30 13:55:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-30 13:55:13

Strona odwiedzona 523 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.