Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

40 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 132/2011 z dnia 2011-09-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 72 400,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 800,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 800,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 66 600,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 66 600,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 5 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 538 981,48 zł

 2. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 184 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 184 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 160 148,48 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 133 973,88 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 24 500,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 674,60 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 5 400,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 5 400,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 95 982,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 49 982,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 46 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 17 748,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - 12 500,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 5 248,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 66 600,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 66 600,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 343,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 343,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 760,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3 760,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 5 000,00 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 466 581,48 zł

 4. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 184 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 184 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 43 882,11 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 43 882,11 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 133 366,37 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 354,03 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 2 137,74 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 130 874,60 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 95 982,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 49 982,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 46 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 5 248,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 4 544,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 704,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 343,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 343,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 760,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3 760,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 497/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dotacji celowych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu oraz plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dotacji celowych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu oraz plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 66 600,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w Osinowie Dolnym.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dotacji celowych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu oraz plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 800,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne Powiatu, zwiększając o tę kwotę paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne.
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 184 000,00 zł. Kwotę zwiększenia stanowią środki na zadania inwestycyjne: "Przebudowa drogi Lubanowo-Babinek", "Budowa drogi Bartkowo-Gajki" oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
 5. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 5 248,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Kwota 4 544,00 zł pochodzi ze zmniejszenia w paragrafie 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 704,00 zł z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 49 982,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią środki na wynagrodzenia bezosobowe i na składki na Fundusz Pracy.
 7. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o 74,60 zł. Zmniejsza się paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy. (Zadanie finansowane dotacją celową z Gminy Chojna).
 8. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty, w związku z tworzeniem pracowni gastronomicznej.
 9. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 343,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu w paragrafie 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-Pozostała działalność o 5 400,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowania zobowiązań wynikających z pracy wydziału.
 11. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 3 973,88 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kursach zawodowych uczniów. Kwota 2 491,77 zł pochodzi ze zmniejszenia paragrafów płacowych 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników i 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 1 482,11 zł z rezerwy ogólnej Powiatu.
 12. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami 80130-Szkoły zawodowe a 80195-Pozostała działalność o 130 000,00 zł. W związku z włączeniem do budżetu środków na realizację projektu "Staże gastronomów" wyprowadza się zaangażowane środki własne.
 13. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na zadania własne o 46 000,00 zł i na zadania zlecone o 3 760,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-09-21 11:35:24
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 11:35:24

Strona odwiedzona 573 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.