Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

43 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 142/2011 z dnia 2011-10-05

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (Dz. W. Zach. z 2011 r. Nr 43, poz. 759) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 82 996,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 82 996,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 82 996,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 288 122,78 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 195 992,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 195 992,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 60 005,15 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 929,87 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 46 706,78 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 6 368,50 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 32 125,63 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 12 533,74 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 19 591,89 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 205 126,78 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 82 996,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 82 996,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 30 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 30 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 60 005,15 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 18 745,22 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 27 282,31 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 679,25 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 13 298,37 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 32 125,63 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 19 591,89 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 12 533,74 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  • w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
  • w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  • w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 929,87 zł i z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 12 533,74 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników Ośrodka (nagrody w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne zostały wypłacone w marcu i sierpniu, dlatego zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne).
 2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 39 776,91 zł. Kwota zwiększenia stanowi środki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie projektu "WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere" o 2 521,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb projektu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie projektu "Staże gastronomów" o 3 847,50 zł, w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb projektu.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne. Kwota zwiększenia 19 591,89 zł stanowi środki na wynagrodzenia i pochodne.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 30 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych.
 7. Pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu nr 13/NPPDL/2010 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w związku z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6430-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o 82 996,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój -Warnice". Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne Powiatu, które zwiększają paragraf 4300-Zakup usług pozostałych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-10-07 15:25:12
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-07 15:25:12

Strona odwiedzona 480 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.