Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

44 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 144/2011 z dnia 2011-10-12

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się zespół zadaniowy ds. opracowania strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016, w następującym składzie:
  1. Jerzy Miler - Wicestarosta Gryfiński - Przewodniczący,
  2. Jan Gładkow - członek Zarządu Powiatu w Gryfinie,
  3. Ewa Dudar - radna Rady Powiatu w Gryfinie,
  4. Adriana Salamończyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
  5. Joanna Mendrygał - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
  6. Jolanta Majewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,
  7. Bogusława Florek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
  8. Jerzy Sołtysiak - Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji,
  9. Elżbieta Lorenowicz-Bień - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 2. Zespół przedłoży projekt przedmiotowej strategii w terminie do 30 stycznia 2012 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Powołanie zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016 związane jest z koniecznością opracowania wieloletniego, spójnego programu działań i podejmowania decyzji dotyczących powiatowej oświaty.
Zadaniem zespołu będzie wypracowanie celów strategicznych oraz zadań oświaty, które pozwolą te cele osiągnąć, a strategia będzie wyznaczać kierunki dalszego rozwoju.

data opublikowania: 2011-11-09 12:09:36
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-09 12:09:36

Strona odwiedzona 622 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.