Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 150/2011 z dnia 2011-10-27

w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

 • Uchwałą Nr 64/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.04.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • Uchwałą Nr 74/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • Uchwałą Nr 99/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • Uchwałą Nr 109/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • Uchwałą Nr 125/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • Uchwałą Nr 140/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 63 532,39 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 19 463,61 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
 2. Uchwałą Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 83 135,11 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 50 370,11 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 12 965,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 5 643,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 8 509,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 5 648,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 8 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 36 372,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 3. Uchwałą Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 210 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 4. Uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 3 331,41 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 2 816,41 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w sierpniu o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu.
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę we wrześniu o 65 827,77 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie o 25 000,00 zł i w grudniu o 40 827,77 zł. 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w sierpniu o 80 000,00 zł i we wrześniu o 131 200,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w październiku o 70 000,00 zł, w listopadzie o 70 000,00 zł i w grudniu o 71 200,00 zł.
 7. Wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie którym zmniejsza się niewykorzystane transze Starostwa Powiatowego w Gryfinie w maju o 1 074 654,20 zł, w czerwcu o 1 350 000,00 zł, w lipcu o 830 520,22 zł, w sierpniu o 1 802 540,50 zł i we wrześniu o 1 338 854,10 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie o 3 255 174,42 zł i w grudniu o 3 141 394,60 zł.
 8. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w czerwcu o 58 814,00 zł, w lipcu o 31 893,50 zł i w sierpniu o 20 349,50 zł oraz zmniejsza się transzę w grudniu o 4 066,99 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku o 108 137,49 zł i w listopadzie o 6 986,50 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę we wrześniu o 40 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku.
 10. Załączniki do uchwały:

  data opublikowania: 2011-10-31 13:33:39
  data ostatniej aktualizacji: 2011-10-31 13:33:39

  Strona odwiedzona 416 razy
  Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
  Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.