Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 151/2011 z dnia 2011-10-27

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie § 2. Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr V/33/2011 z dnia 14.04.2011r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę - 21.000,00zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych o kwotę - 21.000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

W związku z pilną potrzebą przystosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, zachodzi potrzeba przesunięcia środków z zadania - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (pozostałe po przesunięciach środki pokryją zapotrzebowanie w tym zakresie osób niepełnosprawnych do końca b.r) na zadanie: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Dokonanie proponowanych w uchwale przesunięć pozwoli na usunięcie barier architektonicznych w domu niepełnosprawnego mężczyzny oraz racjonalne i pełne wydatkowanie przyznanych Powiatowi środków finansowych.

data opublikowania: 2011-10-31 13:38:00
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-31 13:38:00

Strona odwiedzona 416 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.