Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

47 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 156/2011 z dnia 2011-11-03

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do I rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 67 ust. 2 pkt 4 i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. 1. Ustala się cenę wywoławczą do I rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, gmina Banie, oznaczonej numerem działki 688 o pow. 0,8312 ha, w wysokości 619 900,00 zł.
 2. 2. Cena nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jest zwolniona z podatku VAT.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczona numerem działki 688 o pow. 0,8312 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Banie 2, gmina Banie została przeznaczona do sprzedaży.
Cena wywoławcza do I i II przetargu została ustalona ma kwotę 619 900,00 zł.
Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego nieruchomość została wyceniona na kwotę 475 700,00 zł.
Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i utrzymaniem nieruchomości wyniosły 144 200,00 zł, od 2007 r. do chwili obecnej.
Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości. Stosownie natomiast do art. 70 wyżej cytowanej ustawy, cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2011-11-07 12:36:18
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-07 12:36:18

Strona odwiedzona 539 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.