Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 160/2011 z dnia 2011-11-17

w sprawie wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z 2002 r. nr 23 poz. 220 , nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 200 poz. 1688, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, z 2007 r. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz.1458, z 2009 r. nr 92 poz.753, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, nr 28 poz.146, nr 106 poz.675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 21 poz. 113) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wnioskuje się o uwzględnienie w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego zmianę funkcji terenu dla nw. działek:

 • działka nr 75/8 obręb 5 Gryfino - funkcja handlowo-usługowa z parkingiem - została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
 • działki nr 75/2, 75/3, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 obręb 5 Gryfino - funkcja hotelowo - gastronomiczna, mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo-garażową - na ten teren zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, natomiast w stosunku do działki nr 75/13 należy uwzględnić zmianę przeznaczenia działki ze względu poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych;
 • działki nr 77/5 i 77/6 obręb 5 Gryfino - należy uwzględnić aktualny i planowany sposób użytkowania - usługi oświaty wraz z dodatkową funkcją mieszkalną, obiekty Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie rozszerzyć o usługi administracji - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 852/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Szczecin dla ww. działek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2011-11-18 12:59:10
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-18 12:59:10

Strona odwiedzona 381 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.