Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

53 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 170/2011 z dnia 2011-12-08

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, z Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.113), w związku z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455) oraz Uchwały Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie ul. Podmurze 4 Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Szczecinie z dnia 2.11.2011r. - wniesiono o uzupełnienie regulaminu organizacyjnego poprzez określenie w nim zadań dla grupy pracowników opiekuńczo-wychowawczych, a następnie - zgodnie ze statutem WPOW w Chojnie § 11 ust.3 - przedłożenie go do zatwierdzenia zarządowi powiatu. Zgodnie z art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1592 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Zgodnie z §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455) szczegółową organizację placówek, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa regulamin placówki podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jest w pełni zasadne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-09 13:58:59
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-09 13:58:59

Strona odwiedzona 415 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.