Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 177/2011 z dnia 2011-12-20

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (Dz. W. Zach. z 2011 r. Nr 43, poz. 759) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 263 149,59 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 6 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 6 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 851-Ochrona zdrowia - 257 149,59 zł
rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 257149,59 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 591 596,95 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 280,00 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 280,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 6 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 6 000,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 5 300,00 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 5 300,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 10 240,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 10 240,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 272 768,79 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 050,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 387,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 32 300,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 235 762,75 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 1 269,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność 0,04 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 22 315,38 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 22 315,38 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 099,02 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 3 099,02 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 14 444,17 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 11 782,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 662,17 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 257 149,59 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 257149,59 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 328 447,36 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 280,00 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 280,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 10 240,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 10 240,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 22 650,01 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 22 650,01 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 256 768,79 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 050,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 387,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 115 472,51 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 91 934,67 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 1 269,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 44 655,61 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 22 315,38 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 22 315,38 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 099,02 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 3 099,02 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 13 094,16 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 11 782,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 1 312,16 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:
uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 162/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 166/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 174/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 176/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Geodety Powiatowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 710-Działalność usługowa o 5 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu pomiarowego Stonex S9 GNSS.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750-Administracja publiczna. Zwiększa się o 10 240,00 zł paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16D, został rozłożony na raty, do których należy doliczyć odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 82 600,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi środki na zakup oleju opałowego i wynagrodzenia. Kwota zwiększenia 1 350,01 zł w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 123 022,55 zł i zwiększenia planu jednostki o 44 655,57 zł. Kwoty zwiększeń stanowią środki na wynagrodzenia. Kwota zwiększenia 1 312,16 zł w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne i 44 655,57 zł w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe pochodzi z rezerw celowych budżetu powiatu.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont pracowni stolarskiej).
 6. 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 4 446,80 zł. Są to niewykorzystane środki na zadanie z zakresu "Edukacji ekologicznej".
 7. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 22 315,38 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego).
 8. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 16 488,00 zł (zmiany dotyczą wynagrodzeń i paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia) i zmniejszenia planu wydatków o 0,04 zł (środki przyznane na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej).
 9. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 835/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 r., zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 257 149,59 zł (wraz z odsetkami), z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 10. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków projektu "Piramida kompetencji" o 3 099,02 zł (dostosowanie wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego) i projektu "Przedsiębiorca to mój zawód" o 280,00 zł (przeprowadzenie dodatkowych kontroli działalności gospodarczych uruchomionych w ramach projektu).
 11. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 6 000,00 zł (dotacja celowa z Gminy Chojna, zgodnie z umową w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w miejscowości Krzymów).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-21 13:09:07
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-21 13:09:07

Strona odwiedzona 369 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.