Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

57 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 182/2011 z dnia 2011-12-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (Dz. W. Zach. z 2011 r. Nr 43, poz. 759) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 32 340,45 zł

 2. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 - Transport i łączność - 32 044,66 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 32 044,66 zł
  z tytułu zadań zleconych:
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 295,79 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 295,79 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 32 044,66 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600 - Transport i łączność - 32 044,66 zł
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 32 044,66 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 389 340,91 zł

 2. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 - Transport i łączność - 141 106,92 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 141 106,92 zł
  dział 750 - Administracja publiczna - 117 299,00 zł
  rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - 117 299,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 27 185,44 zł
  rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 13 285,44 zł
  rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące - 13 900,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 97 378,76 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4 047,40 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 93 331,36 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 375,00 zł
  rozdział 85395 - Pozostała działalność - 1 375,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 000,00 zł
  rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 1 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 3 700,00 zł
  rozdział - 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3 700,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 295,79 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 295,79 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 389 045,12 zł

 4. z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 - Transport i łączność - 141 106,92 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 141 106,92 zł
  dział 750 - Administracja publiczna - 109 365,73 zł
  rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - 109 365,73 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 9 308,27 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 9 308,27 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 27 185,44 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 8 609,98 zł
  rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 4 675,46 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 2 900,00 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 11 000,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 97 378,76 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4 047,40 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 93 331,36 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 000,00 zł
  rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 1 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 3 700,00 zł
  rozdział - 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3 700,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:
uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 162/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 166/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 174/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 176/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 177/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 180/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć w paragrafach płacowych o 14 900 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600- Transport i Łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 66 983,92 zł na zadanie "Przebudowa drogi Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko Zdrój - Warnice, odc. Trzcińsko Zdrój - Warnice" przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4270- Zakup usług remontowych.
 3. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o 4 047,40 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia.
 4. Notą Skarbnika Gminy Moryń dotyczącą mylnego zaklasyfikowania dotacji dla Powiatu Gryfińskiego związanej z zawartym porozumieniem na zadanie: wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w m. Przyjezierze - wykonanie nakładki bitumicznej na odc. ok. 232 mb wraz z odwodnieniem.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020- Starostwa Powiatowe, paragraf 4270- Zakup usług remontowych o 28 360,51 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na inwestycje: "Dostosowanie zakupionej nieruchomości przy ul. 11 listopada 16 d na potrzeby Starostwa Powiatowego".
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 13 285,44 zł.
 7. Wnioskiem Geodety Powiatowego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych o 3 700 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych.
 8. Wnioskiem Skarbnika Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna o 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat komorniczych pobieranych przez Urząd Skarbowy od wyegzekwowanych kwot dochodów powiatowych oraz na finansowanie prowizji bankowych.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna o 5 933,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.
 10. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej o 93 331,36 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 11. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 1 375,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w paragrafie 8070- Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego o 81 005,22 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
 13. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 859/2011 z 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 r., zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 295,79 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek z tytułu nieopłacenia w terminie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-30 10:43:36
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-30 10:43:36

Strona odwiedzona 519 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.