Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

57 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 183/2011 z dnia 2011-12-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 64/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.04.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 74/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 99/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 109/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 125/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 140/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałą Nr 150/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 168/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 187,20 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 1 892,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 1 704,80 zł (zmniejszenie transzy w grudniu).
 2. Uchwałą Nr 176/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 3 126,66 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 2 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 3. Uchwałą Nr 177/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 52 870,90 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 63 317,74 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 4 446,80 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 0,04 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 257 149,59 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 4. Uchwałą Nr 180/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 879 665,12 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 7 943,21 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 21 344,38 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 597,10 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 1 913,26 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 193 668,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w listopadzie o 57 272,61 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu.
 6. Zmianami harmonogramu Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystane transze w październiku o 532 029,21 zł i w listopadzie o 1 178 114,71 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o1 710 143,92 zł.
 7. Zmianami harmonogramu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystane transze we wrześniu o 34 000,00 zł, w październiku o 13 372,00 zł i w listopadzie o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 62 372,00 zł.
 8. Zmianami harmonogramu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystaną transzę w listopadzie o 127 234,30 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu.
 9. Zmianami harmonogramu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystane transze w październiku o 34 202,11 zł i w listopadzie o 51 200,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 85 402,11 zł.
 10. Uchwałą Nr 182/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 375,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 1 375,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 295,79 zł (zwiększenie transzy w grudniu).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-30 10:53:09
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-30 10:53:09

Strona odwiedzona 464 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.