Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 189/2012 z dnia 2012-01-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 26 320,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 11 320,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 11 320,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 15 000,00 zł
  rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 15 000 ,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 26 320,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 10 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 10 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 1 320,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 320,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 15 000,00 zł
  rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 15 000 ,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu "Najpierw Rodzina 2011". Dnia 23.12.2011 r. Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie przekazało dla jednostki środki na realizację projektu. Jednostka odprowadziła dochody na rachunek Powiatu dnia 27.12.2011 r.
 2. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 1 320,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa pracującego z dziećmi, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększa się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób fizycznych z tytułu umów o dzieło na przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4300-Zakup usług pozostałych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-01-24 11:42:13
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 11:42:13

Strona odwiedzona 470 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.