Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 193/2012 z dnia 2012-01-26

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz rozdziału VI § 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zatwierdzonym uchwałą nr 358 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 maja 2001 r. wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) zachodzi konieczność dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie co do struktury organizacyjnej PCPR oraz zadań jednostki, co wiąże się także ze zmianą schematu organizacyjnego PCPR w Gryfinie. Zmiany te polegają na uwzględnieniu w regulaminie organizacyjnym zadań PCPR w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z unormowań w/w ustawy. Z uwagi na nowelizacje aktów prawnych dotyczących zadań pomocy społecznej w powiatach dokonano także niezbędnej aktualizacji postanowień regulaminu zgodnej z dokonanymi zmianami prawa pomocy społecznej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-01-26 13:49:10
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26 13:49:10

Strona odwiedzona 446 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.