Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 196/2012 z dnia 2012-01-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 36 763,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 34 163,50 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 160,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 19 003,50 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 600,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 2 600,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 36 763,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 19 003,50 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 19 003,50 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 15 160,00 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 160,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 15 000,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 600,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 2 600,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o 19 003,50 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej w kotłowni i przyziemiu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 2. 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 2 600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla prelegentów organizowanej konferencji na temat: "Efektywne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej", przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.
 3. 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe.
 4. 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększa się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 160,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza spotkania polsko-niemieckiego w ramach programu "Nauka bez granic", przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-01-26 14:04:01
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26 14:04:01

Strona odwiedzona 384 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.