Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

65 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 211/2012 z dnia 2012-02-22

w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707)), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 10 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 10 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 2. Uchwałą Nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 200 000,00 zł (zwiększenie transzy w lipcu).
 3. Uchwałą Nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 11 986,19 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 2 986,19 zł (zwiększenie transzy w lutym),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 9 000,00 zł (zwiększenie transzy w marcu).
 4. Uchwałą Nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 287 411,11 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 2 000,00 zł (zmniejszenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 3 500,00 zł (zwiększenie transzy w lutym),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 630 262,40 zł (zwiększenie transzy w marcu o 1 400,00 zł i w kwietniu o 628 862,40 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 1 206,25 zł (zwiększenie transzy w marcu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lutym o 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w sierpniu. Zmian dokonuje się w związku z wykonaniem obowiązkowych pomiarów elektrycznych obiektów Ośrodka.
 6. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się transzę w maju o 38 000, 00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w lutym, z przeznaczeniem na płatności za olej opałowy, za media w grupie usamodzielnienia.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lutym o 105 000,00 zł (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego), przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu.
 8. Zmianą harmonogramu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie. Zwiększa się o 15 090,00 zł transzę w lutym, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od marca do grudnia o 1 509,00 zł.
 9. Zmianą harmonogramu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zwiększa się o 220 393,00 zł transzę w lutym, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od marca do listopada o 22 040,00 zł i w grudniu o 22 033,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-02-23 13:04:28
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 13:04:28

Strona odwiedzona 389 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.