Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 214/2012 z dnia 2012-03-01

w sprawie powierzenia realizacji zadań Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu powierza Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizację uchwał:

 • Nr XII/92/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia ?Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2014?;
 • Nr XII/93/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie;
 • Nr XII/94/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 • Nr XII/95/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

§ 2. Zarząd Powiatu zobowiązuje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do przedkładania półrocznych informacji o skutkach finansowych realizacji uchwał wymienionych w § 1, w terminach do 15 lipca i 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu, a zadania powiatu realizuje przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

data opublikowania: 2012-03-05 10:13:10
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 10:13:10

Strona odwiedzona 478 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.