Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 217/2012 z dnia 2012-03-01

w sprawie wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 38, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, zm.: Dz. U. z 2009r. Nr 55, poz. 450), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie formy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek: 75/8 o pow. 7 329 m2, 75/9 o pow. 1 501 m2, 75/10 o pow. 1 501 m2, 75/11 o pow. 1 358 m2, 75/12 o pow. 1 358 m2 i 75/4 o pow. 3 006 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino.

§ 2. Wyraża się zgodę na zastosowanie formy przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 75/13 o pow. 561 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Nieruchomości niezabudowane, oznaczone numerami działek: 75/8 o pow. 0,7329 m2, 75/9 o pow. 1 501 m2, 75/10 o pow. 1 501 m2, 75/11 o pow. 1 358 m2, 75/12 o pow. 1 358 m2 i 75/4 o pow. 3 006 m2 oraz 75/13 o pow. 561 m2, położone w obrębie 5 miasta Gryfino, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego.

Powyższe nieruchomości leżą na terenie, dla którego plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Z uwagi na przeznaczenie działek do sprzedaży, w celu uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaży nieruchomości, dla działki nr 75/8 uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla zabudowy handlowo - usługowej a dla działek nr 75/9, 75/10, 75/11 i 75/12 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową. Działka 75/4 stanowi natomiast drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej - ulicy Łużyckiej. Działka nr 75/13 nie może stanowić samodzielnej nieruchomości i przylega bezpośrednio do działki nr 79 oraz działki nr 77/3. Z uwagi na powyższe, sprzedaż nieruchomości może nastąpić z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania którejś z nieruchomości przyległych.

W celu sprzedaży nieruchomości konieczne jest określenie formy przetargu. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, wybierając jedną z form przetargu.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że zasadny jest wybór następujących form przetargów:

 • przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż działek nr 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12 i 75/4,
 • przetarg ustny ograniczony - na sprzedaż działki nr 75/13 (przetarg ograniczony do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych do dz. 75/13)

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2012-03-05 10:42:07
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 10:42:07

Strona odwiedzona 309 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.