Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

70 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 229/2012 z dnia 2012-03-15

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją umowy nr 12/467/2011 w ramach programu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.2 - Inicjatywy Młodzieżowe, udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie do:

 1. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
 2. podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości 8 600 euro w zakresie realizowanej umowy, o której mowa w § 1,
 3. składania wymaganych sprawozdań,
 4. podejmowania wszelkich innych czynności wynikających z bieżącej realizacji projektu oraz jego rozliczenia.

§ 2. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie złożył wniosek na realizację projektu pn. "Postaw na kobiety" w ramach programu "Młodzież w działaniu", Akcja 1. - <łodzie dla Europy, 1.2. - Inicjatywy Młodzieżowe.

W projekcie bierze udział 20 uczestników, 10 z Klubu Europejskiego Douzelage z Chojny i 10 z Susice (Czechy).

Projekt uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu", a jego wartość wynosi 8 600 euro (ok.38 tys. zł), w tym:

 • koszty działań - 4 980 euro
 • koszty związane z osobą wspierającą (coach'em) - 850 euro
 • koszty dodatkowych działań związanych z rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów - 950 euro
 • koszty podróży - 1 820 euro

Ponieważ ZSP Nr 1 w Chojnie jest jednostką organizacyjną Powiatu i nie posiada osobowości prawnej, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi, który będzie realizował projekt zgodnie z umową.

data opublikowania: 2012-03-19 10:02:08
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 10:02:08

Strona odwiedzona 463 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.